Jan Fosse, Sigurd Børve og Marit Ellingsen

Sigurd Børve fortsetter som leder i Vest

Tekst og foto Marit Ellingsen

Torsdag 4.6.20 var det kalt inn til digitalt Årsmøte i NPL Vest.

Lokallagsleder, Sigurd Børve, som også er Lensmann i Kvinnherad, satt på møterommet i kontorlokalen på Husnes. Der fikk også Jan Fosse og Marit Ellingsen delta. De øvrige deltakerne, totalt 12 medlemmer, satt på ulike steder i politidistriktet. Årsmøte ble gjennomført etter oppsatt plan, hvor Anita Stenevik tok oppdraget med å være møteleder. Trond Sekkingstad ble referent, Torgils Lutro redegjorde for regnskap og budsjett, og to ble utpekt til å skrive under på protokoll.

I tillegg til de faste årsmøtesakene var det innmeldt en sak på agendaen. Det var "honorar til lokallagsleder". Saken ble tatt opp og diskutert, men da det ikke var noe konkret forslag som kunne behandles ble det gitt forslag om å lage et saksgrunnlag til behandling i Landsstyret, før den eventuelt ble tatt opp på nytt.

Lillian Borge Bersaas la fram valgkomiteens forslag til nytt styret, og alle foreslåtte kandidater ble valgt.

Styret i NPL i Parat i Vest består nå av:

Leder: Sigurd Børve

Nestleder: Anita Stenevik

Sekretær: Trond Sekkingstad

Kasserer: Torgils Lutro

Styremedlem: Tormod Hvattum

Forbundsleder Marit Ellingsen fikk 1/2 time til å informer om hva som skjer sentralt, og oppfordret medlemmene til å sette av torsdag 3.9.etter lunsj til digital lederkonferanse.

Gratulerer til styret i NPL VEST - vel gjennomført årsmøte og lykke til med viktig verv.

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS