Fagforeningen for ledere

Norges Politilederlag - for ledere på alle nivå og fagområder

NPL er den eneste egne fagorganisasjonen for ledere i politietaten. Vårt mål er å være den beste fagforeningen for ledere gjennom fokus på lederes lønns- og arbeidsvilkår og utvikling av lederrollene i etaten.

NPL jobber for best mulig lønns- og arbeidsvilkår for ledere på alle nivå og fagområder.

NPL gir deg god støtte og et sikkerhetsnett i lederrollen.

NPL jobber for utvikling av lederkompetanse i politiet og sammen med Parat utgjør vi et spennende ledernettverk på tvers av sektorer.

Tre gode grunner for å bli medlem

NPL har lokallag og medlemmer i hele landet.
Se oversikt over lokallagsledere og landsstyret.

NPLs utvalg for sivil rettspleie.
NPLs handlingsprogram
NPLs vedtekter
NPLs etiske retningslinger
NPL/Parats varslingsrutiner

Norges Politilederlag er en av organisasjonene i Parat, en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon med over 40 000 medlemmer i alle sektorer i arbeidslivet.

Parat forsikrer deg i arbeidsforholdet.

Parat søker løsninger og samarbeid.

Parat er tilsluttet hovedorganisasjonen YS.

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS