NPLs obligatoriske forsikringer og fordeler

Alle medlemmer og pensjonister omfattes av våre kollektive ulykkes-, dødsfall- og kritisk sykdom forsikringer ut det kalenderåret de fyller 67.

Er du ikke medlem, meld deg inn!

 Forsikringene er i Gjensidige og består i følgende:

  • Gruppelivsforsikring på 10 G (f.t. kr 988 580) med avtrapping 0,25 G fra 51 – 60 år. Deretter 5 G (f.t kr 494 290,-) inntil 67 år. Last ned forsikringsbevis
  • Ulykkesforsikring med kr 100 000,- ved død og kr 500 000,- ved invaliditet. Last ned forsikringsbevis
  • Alvorlig sykdomsforsikring. Den dekker en engangsutbetaling ved definerte diagnoser og behandlinger. Forsikringssummen er kr. 100 000,-. Last ned forsikringsbevis

Ordningene finansieres gjennom lønnstrekk for aktive medlemmer og med egen innbetaling for pensjonister. Kostnaden er kr. 300,- pr. måned.

I tillegg til NPLs egne medlemsfordeler kan alle medlemmer benytte seg av alle Parats tilbud.

Sjekk ut Parats medlemsfordeler, her er det mye penger å spare

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS