Godt oppmøte på årsmøte i Øst

For andre år på rad ble årsmøtet i NPL Øst arrangert digitalt. 16 av medlemmene deltok på selve årsmøte. I tillegg deltok politimester Ida Melbo Øystese og forbundsleder Marit Ellingsen med innlegg.

-Selv om vi ikke var fysisk sammen begynner vi å bli vant til digitale møter på TEAMS. Utfordringen er å få alle med oss i samtalen og sikre oss at alle deltar på i valgprosessen, forklare lokallagsleder Geir Krogh.

Styremedlemmene som var på valgt hadde sagt ja til gjenvalg. Styret fortsetter dermed med følgende sammensetning:

Leder: Geir Krogh

Nestleder: Trond Arve Øren

Sekretær: Hilde Hognestad Straumann

Kasserer: Monica Lægreid

Styremedlem: Henning Dalbye

To av varamedlemmene ble erstattet og de gjenstående rykket opp:

1. Ove Furseth

2. Iris Rosø Wernesen

3. Caroline Torply (ny)

4. Kjersti Guåker (ny)

- Et godt sammensatt styre og det svært motiverende for meg å fortsette som leder. Vi håper det blir mulighet for flere fysiske samlinger og mulighet for å bli bedre kjent med alle medlemmene, sier Geir Krogh

Etter årmøtet holdt leder av Fellesenhet for sivil rettspleie, Britt Hjeltnes, et godt foredrag om utviklingen innen den sivile rettspleie.

- Det er imponerende hvor langt digitaliseringen av saksbehandlingen og kommunikasjonen med "kundene" har kommet. På mange måter er sivil rettspleie i Øst et eksempel til etterfølgelse både i politidistriktet og i landet for øvrig. Det blir spennende å se om de også får lov til å endre organiseringen og opprette et felles namsmannsdistrikt i Øst pd, kommenterte Geir Krogh.

Møte ble avsluttet med en runde om innspill om NPL strategi de neste årene.

-Flere av de nye medlemmene bemerket at fokuset på lederidentitet og mulighetene for faglige påfyll for ledere som viktige for at valgte å melde seg inn. Det å være en del av et ledernettverk på tvers i politidistriktet oppleves som verdifullt. Samtidig er det viktig gå støtte opp om mentorordningen i politiet for å sikre utvikling av ledertalenter og økt mangfold, avslutter Ger Krogh.

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS