Alf Christian Grøtteland gjenvalgt som leder i NPL Møre og Rømsdal

Alf Christian fortsetter som leder i NPL Møre og Romsdal

Det var godt oppmøte da NPL Møre og Romsdal satte sitt Årsmøte torsdag 7 mai kl. 13.30. Pga Koronasituasjon ble årsmøtet gjennomført på video. Lokallagsleder opplyst innledningsvis at han så frem til å kunne ha et fysisk møte i NPL Møre og Romsdal, men at det i den situasjonen vi var i nå, var det viktig å få gjennomført årsmøte, og da var løsningen på video. Han deltok fra et møterom på politihuset i Ålesund og hadde 3 medlemmer med seg.

Av Marit Elliongsen

Årsmøtet ble satt, og lokallagsleder ønsket velkommen, tok oppgaven som møteleder, og foreslo Elia Anne Tvergrov til å skrive protokoll. Det ble gitt en grundig gjennomgang av årsmeldingen som viste til et aktivt år, hvor han bla. ønsket nye medlemmer velkommen. Samarbeidet med Parat Politiet i Møre og Romsdal har funnet sin form og viste til at Norges Politilederlag i Parat viser igjen i partssamarbeidet i Møre og Romsdal og blir lyttet til.

De ordinære postene på årsmøte ble gjennomgått, og hele styret tok gjenvalg. Etter avsluttet årsmøte fikk forbundsleder, Marit Ellingsen, orientert om situasjonen sentralt, gratulerte med gjenvalget, og at det fremdeles var et ønske å besøke Møre og Romsdal i 2020. Hun takket for aktiviteten og engasjementet som har vært i Møre og Romsdal, og da spesielt til lokallagsleder Alf Christian Grøtteland, og håpte på like stort engasjement fra NPL Møre og Romsdal det neste året.

Gjenvalg av styret som består av:

Alf Christian Aarseth Grøtteland,

Nestleder: Grethe Hjelle

Styremedlem: Hans E. Pettersen

Sekretær/kasserer: Eli Anne Tvergrov

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS